Tối ưu hóa tốc độ website

Image Responsive - Picture Tag - Tối ưu hình ảnh trên mọi thiết bị di động
Hình ảnh nổi tiếng là một trong những khía cạnh thách thức nhất của thiết kế web đáp ứng (responsive). Hôm nay chúng ta sẽ xem xét cách làm thế nào phần tử <picture> , một giải pháp cho vấn đề của hình ảnh có tính đáp ứng, có thể được sử dụng ngay bây giờ . Đầu tiên, vấn đề Những ngày của...