Quảng Cáo Facebook

Tổng hợp những Từ Ngữ bị CẤM khi chạy quảng cáo Facebook
Quảng cáo Facebook KHÔNG được phê duyệt có rất nhiều lý do nhưng nguyên nhân chính vẫn là do bài quảng cáo của bạn viết chứa những từ khoá bị FB liệt kê vào danh sách cấm. Một số từ ngữ bị cấm khi đưa vào bài viết quảng cáo rất dễ bị từ chối phê duyệt như : Thuốc lá Mụn Sẹo Yếu sinh lý, Bộ phận...