Tin tức mới nhất

Problem : How to unblock my own admin account after 5 failed login attempts? I got the message: Sorry, there have been more than 5 failed login attempts for this account. It is temporarily blocked. Try again later or request a new password. How to Fix it? 1) Mysql Login mysql : by command or...
Tags: 
Google AdWords được chia thành hai mạng, Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị. Khi quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, doanh nghiệp sẽ đặt quảng cáo văn bản trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Trên Mạng hiển thị, thay vào đó, các doanh nghiệp đặt quảng cáo hiển thị trên một mạng lưới các trang web khổng lồ...
Drupal Call to undefined function dmemcache_object_cluster() - How to fix
Problem Description Seems there is a bug with the memcache_admin module on the newly released 7.x-1.6 version of this module.Steps to reproduce, on a clean Drupal 7 site: drush dl memcache drush en -y memcache drush en -y memcache_admin drush cc all So we will get this error: PHP Fatal error: Call...
XML declaration allowed only at the start of the document - XMLSITEMAP - Drupal
It will cause sitemap.xml blank error. Open Module Files : xmlsitemap.pages.inc function xmlsitemap_output_xsl() { ... ob_clean(); // <--------------- Add this lines print $xsl_content; } explain: if any of the included files print a new line you will get error on line 2 at column 6: XML...
Lỗi 0 × 800ccc0f “Máy chủ của bạn đã ngắt kết nối bất ngờ” Thông báo lỗi khi bạn gửi thông báo email SMTP -Based Vấn đề này có thể phát sinh dường như 'ngoài màu xanh'. Một ngày tất cả mọi thứ là tốt, tiếp theo Microsoft Outlook than phiền lỗi 0 × 800ccc0f khi cố gắng gửi email. Nó đi xuống sản...
Thay đổi cổng - Change Apache port in XAMPP
Trong một số trường hợp, các bạn sẽ bắt buộc phải thay đổi cổng của Apache (xampp), đặc biệt trong môi trường Window chúng ta hay gặp phải những vấn để về port 90 với phần mềm Skype. Các lỗi thường như sau XAMPP, Apache - Error: Apache shutdown unexpectedly [Apache] Status change detected: running...
Trong những dịp nhất định, người dùng có thể gặp sự cố khi mở hoặc lưu tệp đính kèm email trong Microsoft Outlook 2016 . Sự cố này chủ yếu xảy ra khi thư mục Tệp Internet Tạm thời được lưu trữ trên máy chủ mà người dùng đã hạn chế quyền truy cập hoặc không đủ quyền. Các bước khắc phục sự cố được mô...
Cách lưu ảnh trong file Doc (Word) - Export Images form Word
Microsoft Word cho phép chúng ta chèn hình ảnh dễ dàng và không giảm độ phân giải. Chúng ta có thể gặp phải tình huống mà chúng tôi chỉ muốn chia sẻ hình ảnh chứ không phải toàn bộ tài liệu hoặc bạn có thể đã xóa tất cả hình ảnh khỏi máy tính Windows và muốn đưa chúng trở lại từ tài liệu Word...
Step 1 : In your local computer - Download and open PuttyGen - Select SS2-RSA Key Sau khi đã gen được key thì save lại Step 2 : Copy Pub key từ máy của bạn vào : ~/.ssh/authorized_keys Step 3 : Sử dụng private key qua file zilla hoặc putty để đăng nhập vào ssh như bình thường. 01.png 02.png
height:100vh; 1vh = 1% of browser screen height
Kích thước và tỷ lệ Hình ảnh trong quảng cáo Facebook
Các nhà tiếp thị biết rằng hình ảnh là một phần quan trọng trong thiết kế và chiến dịch quảng cáo Facebook. Tại sao kích thước và tỷ lệ hình ảnh quảng cáo của Facebook lại quan trọng? Tại sao bạn nên quan tâm và đầu tư thời gian để tìm ra đúng kích thước để sử dụng cho các loại quảng cáo khác nhau...
Cold - Warm - Hot - 3 kiểu khách hàng trong Marketing
Lưu lượng truy cập của bạn bao gồm những người có nhu cầu và mức độ kiến thức khác nhau về thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn. Một số người trong số họ có thể thậm chí không nhận ra họ có một vấn đề mà sản phẩm của bạn giải quyết. Chưa. Do đó, để có được lợi ích tốt nhất từ việc kinh doanh, bạn cần...

Pages