Sự khác nhau giữa quảng cáo Reach vs Brand Awareness của Facebook

Facebook tạo ra các mẫu quảng cáo khác nhau đều có nguyên nhân và mục đích riêng của họ, việc hiểu được cách thức hoạt động của từng loại quảng cáo là điều vô cùng quan trọng. Tiếp cận (Reach) và nhận thức (Brand Awareness) về thương hiệu là hai mục tiêu chiến dịch khác nhau trong quảng cáo của Facebook . Chọn mục tiêu chiến dịch đúng hay sai có thể dẫn đến việc chiến dịch của bạn thành công hoặc thất bại.

Sự khác nhau giữa Reach vs Brand Awareness của Facebook

Có một số liệu trong phân tích Quảng cáo trên Facebook của bạn được gọi là Tần suất (Frequency). Số liệu tần suất (Frequency) cho biết số lần quảng cáo đã được phân phối cho từng thành viên duy nhất trong đối tượng của bạn.

Vì vậy, nếu quảng cáo có tần suất 7, có nghĩa là quảng cáo của bạn đã được phân phối cho những người trong đối tượng của bạn 7 lần.

  • Khi bạn chọn mục tiêu Reach , Facebook sẽ chi tiêu tiền của bạn bằng cách hiển thị quảng cáo cho càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, nghĩa đen là "tiếp cận" hầu hết mọi người sao cho số người tiếp cận được nhiều nhất.Điều này sẽ giữ cho tần suất xuất hiện của quảng cáo thấp, như Facebook đang cố gắng tiếp cận càng nhiều người càng tốt trong khi chi tiêu tiền của bạn, và không hiển thị nó cho cùng một người.
  • Với mục tiêu Nâng cao Nhãn hiệu (Brand Awareness) , Facebook phân phối quảng cáo đến những người có nhiều khả năng nhớ lại thương hiệu / sản phẩm của bạn trong vòng 2 ngày. Họ sử dụng một thuật toán phức tạp để cung cấp dữ liệu thời gian thực về những người có nhiều khả năng nhớ quảng cáo của bạn. Vì vậy, quảng cáo sẽ tiếp cận ít người hơn với mục tiêu Reach , tuy nhiên khán giả sẽ có nhiều khả năng nhớ thương hiệu của bạn.
  • Với sự lựa chọn quảng cáo facebook kiểu tương tác (engagement), facebook sẽ cố gắng đưa quảng cáo của bạn đến với những đối tượng user có khả năng tương tác càng cao càng tốt.

Rating: 
5
Average: 5 (1 vote)